Marka Formları1)- TM NO 1 Kanun tahtındaki bir mesele veya muamele hususunda Vekil Tayinine İlişkin Form.2)- TM NO 02 Ticaret Markaları Müracaat Formu
3)- TM NO 3 Tescil için Müracaatla birlikte verilmek üzere, Ticaret Markasının Ek Örneği.4)- TM NO 5 Bir Ticaret Markasının Tescili için Yapılan Müracaata İtiraz Bildirimi.5)- TM NO 06 Ticaret Markaları İtiraz Hususunda Karşılıklı Beyan.6)- TM NO 7 Ticaret Markaları Dinlemeye Katılma Müracaatı7)- TM NO 9 Ticaret Markaları Tescil İlan Formu8)- TM NO 11 Ticaret Markaları Yenileme Formu9)- TM NO 12 Ticaret Markaları Gecikmeli Yenileme Formu10)- TM NO 13 Ticaret Markaları Sicile İade Formu11)- TM NO 15 Ticaret Markaları Devir Formu (Devreden-Devralan)12)- TM NO 16 Ticaret Markaları Devir Formu (Devralan)13)- TM NO 18 Ticaret Markaları Adres Değişikliği Formu14)- TM NO 20 Kitabet Hatalarının Doğrulanması ve Müracaatta Değişiklik15)- TM NO 21 Ticaret Markaları İsim Değişikliği Formu16)- TM NO 28 Ticaret Markaları İsim Yoklaması Formu17)- TM NO 32 Ticaret Markaları Tebliğ Adresi Formu18)- TM NO 43 Ticaret Markaları Tescili Kullananın Sicile Kaydı19)- Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Özellikleri Ürün Adları Müracaat Formu20)- PAT NO 1 Patentalar Vekaletname Formu21)- PAT NO 2 Patentalar Müracaat Formu22)- PAT No 12 Patentalar Tebliğ Adresi Formu23)- Pul ve Harçlar